0 محصول - تومان
ثبت نام
ورود

نمونه طراحی ها

دکوراسیون داخلی اتاق خواب

طراحی شماره ۲ – دکوراسیون داخلی اتاق خواب

نیلوفر بعد از گذشت چند ماه از نقل مکان به خانه نو، هنوز در مورد اتاق خواب بلا تکلیف بود. او تقریبا در مورد چیدمان همه بخش‌های خانه به نتیجه رسیده بود. اما می گفت نمی‌توانم در مورد اتاق خواب تصمیم بگیرم و دچار وسواس شده‌ام.


هزینه اجرای کل پروژه: 4.000.000 تومان